Info

FACTORYfest aluekartta


FACTORYfest K-18

Hela FACTORYfest har en åldersgräns på 18 år.

 


VIKTIG INFORMATION

Notera de ändrade trafikarrangemangen runt Konstfabrikens området.från och med onsdagen 25.7. Kokonvägen av stängd och med Guldlistgatan kommer du med omväg till Uddas. Var försiktig på området. 

Kom gärna gående, med cykel, med skjuts eller allmänna fordon. Det finns mindre parkeringsplatser på området. Cykelparkering på parkeringsplatsen bakom H&M. 

 

Biljetter

Köp biljetten på förhand för att undvika köande. Festivalportarna är vid köpgränden och biljettförsäljningen är vid portarna. VIP-gästerna har egen ingång vid Konstfabrikens huvudingångar (Västra Alexandersgatan). FACTORYfest har ingen garderob och väskorna kollas vid portarna. Egna drycker fås inte hämtas till området!

Med en dagsbiljett kommer du in endast en gång på området. Du kan alltså inte gå ut från området och sedan gå in igen med samma biljett. 

Med två dagars biljett (armband) kan du gå ut och komma tillbaka till området igen utan hinder. Två dagars biljetter samt efterfestbiljetter bytes ut till armband vid portarna. 

Med VIP-biljetten kan du gå till festivalområdet från Sinnes terassområde.

 

Otillåtet på festivalområdet:

Sprängämnen, fyrverkerier, knivar och andra typer av vapen, paraplyn och andra motsvarande föremål som stör synligheten på festivalen, öppnade och oöppnade glas- och plastflaskor, plåt- och saftburkar, videokameror, stativ och inspelningsutrustning. Det är inte heller tillåtet att ta hundar eller andra husdjur på festivalområdet. Horn och motsvarande instrument, selfiestickor, campingstolar, barnvagnar är också förbjudna. 

 

Tillåtet på festivalområdet: 

Max. 1 tom plastflaska (0,5 l), stillbildskameror (också systemkameror) och mobilkameror, väskor (som inte innehåller förbjudna föremål) och fan posters. 

Inget inträde till festivalområdet om du har förbjudna föremål på dig. Det är inte heller tillåtet att ta med sig alkohol in på festivalområdet. Alkoholdrycker konfiskeras vid portarna. 

 

Försvunna saker

Du kan fråga efter försvunna saker vid infopunkten under festivalens tid och på området på söndagen. 

 

Får man fotografera under festivalen?

Det är tillåtet och önskvärt att du fotograferar till dina egen festivalinsamlingar. Systemkamera får hämtas till området. Dela med dig bilder på sociala medier med hashtagen #factoryfest. Du får inte banda in videomaterial och ljud. Stativ får inte heller hämtas till området.

 

Tillgänglighet

Festivalområdet lämpar sig väl för funktionshindrade. Inva-WC på sandplanen vid det allmänna WC-området. Det finns också en egen förhöjd läktare på programområdet. Mera information från personalen. Funktionshindrades assistent kommer gratis in på området. Hämta med dig skriftligt dokument där det framkommer behov för assistent. 


Varifrån får jag hjälp i nödfall? 

Kontakta närmaste ordningsvakt i nödfall. Förstahjälpen finns in i Konstfabriken. 

 


SÅ HÄR HITTAR DU FRAM

FACTORYfest anårdnas på Konstfabriken område. Festivalen är utomhus men lördagens efterfest är i Konstfabrikens Avantisal.

Konstfabriken ligger på västra åstranden i Borgå och nås lätt på fots från buss-stationen

Adress: Västra Alexandersgatan 1

Näin löydät perille


TRAFIKARRANGEMANG

Notera de ändrade trafikarrangemangen runt Konstfabrikens område. Ändrade arrangemangen syns huvudsakligen vid Alexandersskvären och Kokonvägen. Kokonvägen blir avstängd senast torsdagen den 26.7 och därefter bör man använda en omväg mot Uddas. Bryggorna och båtarna vid åstranden kommer man åt under hela festivalens tid.


ÖVERNATTNING I BORGÅ

Sommarveckosluten är väldigt populära i Borgå så det lönar sig att vara ute i god tid med reservationer.

Du hittar en omfattande lista med olika alternativ på Borgås

webbplats: Inkvartering


TJÄNSTER OCH RESTAURANGER

För läckergommar är Borgå en veritabel dröm och ordet om klassen på stadens restaurang- och caféutbud har spritts långa vägar.

Kaffekakor, lunch eller middag kan avnjutas förutom i historiska trä- och stenhus, vars historia sträcker sig ända till 1700-talet, även i moderna, stiliserade lokaler.

I de lokala köken skapas traditionella finska, skandinaviska och internationella smakupplevelser, åtföljda av noggrant utvalda viner och öl.

Många restauranger fäster särskild vikt vid lokalproducerade råvaror och ekologi, vilket utgör en del av njutningen.

Restauranger och cafeer


GÄSTBÅTPLATSER

I Borgå finns två gästbåtshamnar. Borgå gästbåtshamn är belägen vid östra åstranden, där Ågatan möter Skepparegatan, i närheten av passagerarhamnen. I Pellinge finns också en gästbåtshamn.

Borgå gästbåtshamn

Gastbatplatser


PRESS

Du får presspass vid portarna med att visa Journalistförbundets kort. 

Andra medians representanter kan kontakta katarina.broas@porvoo.fi